Rybnica Leśna

Kategoria: Gmina Mieroszów, Góry Suche, Rybnicki Grzbiet i Góry Czarne


Wieś w gminie Mieroszów, położona w dolinie Rybnej, wrzynającej się między Bukowiec (898 m) i Klin (866 m) w Górach Suchych. Powstała przed końcem XIII w., wzmiankowana była w 1305 r., związana była z pobliskim zamkiem Rogowiec. Na początku XVI w. wieś została opuszczona i ponownie zasiedlona przez Hochbergów w 1548 r. jako ośrodek górnictwa rud srebra. W 1608 r. ewangelicy wznieśli tu kościół, zwrócony katolikom w 1654 r. W czasie wojny 30-letniej wieś została spustoszona, upadło też górnictwo. W XVIII w. Rybnica Leśna była bogatą wsią rolniczą z wolnym sołectwem, w 1. połowie XIX w. rozwinęło się tkactwo chałupnicze. Potem pojawili się turyści, ok. 1880 r. we wsi powstała gospoda Zum Hornschloss, na początku XX w. powstał kamieniołom melafirów. W czasie 1. wojny światowej chłopi buntowali się przeciwko kontrybucjom wojskowym. W okresie międzywojennym działały tu 2 gospody i schronisko młodzieżowe. Po wojnie wieś nabrała charakteru rolniczego, chociaż przez wiele lat działało nadal schronisko młodzieżowe. Dzisiaj powoli rozwija się funkcja letniskowa.

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół św. Jadwigi powstał w 1608 r. w zakolu Rybnej. Posiada konstrukcję zrębową na kamiennej podmurówce, prostokątną nawę, mniejsze prezbiterium, kruchtę i zakrystię. Nakryty 2-spadowym dachem krytym gontem z 6-boczną sygnaturką z ostrosłupowym hełmem. Wewnątrz obiegające nawę empory, na stropie renesansowa polichromia. Renesansowy ołtarz z 1611 r., ambona z 1610 r., chrzcielnica z ok. 1630 r., barokowe rzeźby z XVIII w., na ścianie barokowe epitafia z XVII-XVIII w. Obok brama-dzwonnica z ok. 1608-1865 r. z murowanym dołem i drewnianą górą o konstrukcji słupowo-zastrzałowej, zwieńczona wysokim dachem z chorągiewką. Na cmentarzu rosną okazałe lipy.


Kilka starych domów i murowano-szachulcowy spichlerz.

[mapsmarker marker=”71″]

Dodaj komentarz