Różańcowa (380 m)

Kategoria: Gmina Bardo, Góry Bardzkie


Szczyt w północnej części Gór Bardzkich, górujący od północy nad Bardem i zamykający przełom Nysy Kłodzkiej. Zbudowany z piaskowców szarogłazowych i mułowców. Prawdopodobnie na pocz. XVIII w. Austriacy wznieśli pod szczytem fort, rozbudowany przez Prusaków po 1741 r. i w 1813 r., jedno z ogniw systemu fortyfikacji zewnętrznych twierdzy w Srebrnej Górze. W 1905 r. na południowo-zachodnim zboczu Różańcowej redemptoryści z Barda zaczęli stawiać rozległą kalwarię, do 1945 r. zdążono postawić 12 kaplic. Później Droga Różańcowa niszczała, renowację podjęto w latach 80. XX w., dostawiono nawet jedną współczesną kaplicę. W miejscu planowanych kaplic stoją krzyże z obrazami na blasze. Z Różańcowej rozpościera się piękny widok na znajdującą się na drugim brzegu Nysy Kłodzkiej Kalwarię (583 m) i leżące u jej stóp Bardo.

Warto zobaczyć:

Droga Różańcowa, wytyczona w 1905 r. przez inż. P. Kastnera, obsadzona aleją lipowo-klonową. Składa się z 12 kaplic reprezentujących różne style architektoniczne:
– kaplica Zwiastowania z lat 1904-09, neoromańska proj. L. Schneidera, posiada plan krzyża greckiego
– kaplica Narodzenia Jezusa z lat 1904-09, neobarokowa proj. L. Schneidera, nakryta mansardowym dachem, na fasadzie relief z aniołem, wewnątrz betlejemska stajenka
– kaplica Ofiarowania Jezusa w Świątyni z 1939 r., fundacji rodziny Wróbel z Wrocławia, proj. Wittiga
– kaplica Znalezienia Jezusa w Świątyni z lat 1904-09, neogotycka z elementami mauretańskim, proj. L. Schneidera, okazała, dwuwieżowa z elewacjami dekorowanymi glazurowaną cegłą
– kaplica Modlitwy w Ogrójcu z 1925 r., neoromańska fundacji rodziny Cibisów z Koźla, proj. Teuschera
– kaplica Biczowania z lat 1904-09, neobarokowa proj. L. Schneidera, 8-boczna, nakryta kopułą z latarnią
– kaplica Cierniem Koronowania z 1930 r., proj. A. Petau, w postaci kamiennej baszty obronnej
– kaplica Dźwigania Krzyża z lat 1904-09, neoromańska proj. L. Schneidera, posiada rzut centralny z 3 absydami
– kaplica Ukrzyżowania z 1933 r., w postaci grupy figuralnej w kulminacyjnym punkcie kalwarii, dzieło R. Hegemanna, stoi przy niej pomnik, upamiętniający kazanie prymasa Wyszyńskiego w 1959 r. i koronację figury MB Bardzkiej w 1966 r.
– kaplica Zmartwychwstania Jezusa z lat 1904-09, neogotycka proj. L. Schneidera, dominuje w całym zespole, posiada rzut krzyża, 8-boczna wieża nakryta stożkowym hełmem z figurą anioła, z bogatym detalem kamiennym
– kaplica Zesłania Ducha Św. z 1913 r., neoromańska z elementami modernistycznymi, proj. J. Haukego
– kaplica Ukoronowania NMP z lat 1989-90, proj. R. Maraka, ze stylizowanymi liliami, posiadającymi kształt korony
– kaplica Końcowa Dusz Czyśćcowych z lat 1904-09, neoromańska proj. L. Schneidera, posiada plan krzyża oraz fasadę, dekorowaną kamieniem i glazurowaną cegłą

Dodaj komentarz