Różana

Kategoria: Gmina Udanin, Wysoczyzna Średzka


Wieś w gminie Udanin. Pierwsze wzmianki o Różanie pochodzą ze źródeł kościelnych (1305). Biskup Wrocławia von Bongarel w 1360 r. wspomina proboszcza tej wsi. W późniejszych wiekach często zmieniali się właściciele wsi, np. w 1512 r. właścicielem był Schindel a w 1600 r. von Mohl z Drogomiłowic. W 1680 r. wieś nabył Dichter Hans Hassman von Abschatz auf Zobel, a po jego śmierci odziedziczył wieś jego syn – Wolf Aassman. Kościół został zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-48). Wierni przeszli do parafi Udanin. W 1845 r. osiedlił się w Różanie major D. von Koschembach.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Ruiny gotyckiego kościoła, zniszczonego w czasie wojny 30-letniej.
Cmentarz z 2. poł. XIX w. z kaplicą z 1887 r.

Dodaj komentarz