Ropice (Ropica)

Kategoria: Śląsk Cieszyński (Zaolzie)
Tagi: ,

Wieś położona przy szosie Czeski Cieszyn – Jabłonków i linii kolejowej Czeski Cieszyn – Frydek-Mistek. Wzmiankowana w 1305 r. W 1687 r. istniała szkoła parafialna, w 1886 r. doprowadzono linię kolejową. W latach 1980-2000 wieś stanowiła część Trzyńca. Polacy stanowią 29 % ludności.

Warto zobaczyć

Kościół Zwiastowania NMP. Pierwotny z poł. XIV w., od poł. XVI w. do 1654 r. we władaniu protestantów, przebudowany na barokowy w latach 1733-36. Obecny zbudowany w stylu empire w 1806 r. Przed kościołem figury śś. Anny, Joachima, Piotra i Pawła. Na miejscu dawnego ołtarza stoi krzyż z 1813 r. Obok kościoła kaplice grobowe rodzin Saint Genois i Cselestów. Wewnątrz XIX-wieczne wyposażenie.
Pałac. Wzniesiony w XV w. przez Sobków z Kornic jako gotycki zameczek, w XVIII w. przebudowany na barokowy pałac. Ok. 1810 r. przebudowany w stylu klasycystycznym, stanowił własność baronów Saint Genois, baronów Cselestów i baronów Spens von Booden. Herman hr. Künburg – Spens urządził obok pałacu cmentarzyk ulubionych psów. Po 1945 r. własność państwowego gospodarstwa rolnego, obecnie zrujnowany.

Dodaj komentarz