Rogów

Kategoria: Gmina Gorzyce, Płaskowyż Rybnicki


Wieś w gminie Gorzyce, położona na Płaskowyżu Rybnickim. Znaleziono tu ślady osadnictwa neolitycznego i wczesnośredniowieczną ceramikę. Wieś wzmiankowana w 1351 r., 10 lat później istniał tu już kościół. Od XVII w. do 1730 r. własność Fragsteinów, w latach 1730-1929 r. Laryszów. W 1929 r. Spółdzielnia Osadnicza Ślązak dokonała parcelacji majątku. W 1673 r. istniała tu karczma Jana Babusa, przy Drodze Królewskiej Cieszyn – Racibórz. W 1827 r. powstała murowana szkoła.

Warto zobaczyć:

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwotny, drewniany wzmiankowany w 1361 r., kolejny z 1651 r. spalił się w 1897 r. Nowa, murowana świątynia uległa zniszczeniu w czasie 2. wojny światowej, odbudowano ją wg nowego planu w latach 1946-48. Obok znajdują się dwa krzyże pojednania: maltański o wymiarach 74x62x23 cm na zewnątrz muru przykościelnego dziedzińca i łaciński o wymiarach 85x55x26 cm przed wejściem na cmentarz (brak mu prawego ramienia).

Dodaj komentarz