Rezerwat Zabór

Kategoria: Gmina Miękinia, Wysoczyzna Średzka


Rezerwat Zabór utworzony został w 1959 r. w gminie Miękinia, po powiększeniu w 2011 r. zajmuje obszar 35,23 ha. Rezerwat znajduje się w obrębie obszarów Natura 2000 Łęgi Odrzańskie.

Warto zobaczyć:

Obejmuje bagnisty teren położony wzdłuż dopływów Czarnej Strugi. Rośnie tu silnie podmokły las łęgowy ze 139 gatunkami roślin, w którym występują: olsza czarna, dąb szypułkowy, brzoza omszona i wierzba krucha. Ze zwierząt można spotkać: bobra, gacka brunatnego, dzięcioła krętogłowa. Ma tu swoje jedyne w zachodniej Polsce stanowisko żaba dalmatyńska.


[mapsmarker marker=”88″]

Dodaj komentarz