Rezerwat Płużnica

Kategoria: Gmina Strzelce Opolskie, Powiat strzelecki, Równina Opolska


Rezerwat położony w gminie Strzelce Opolskie. Zajmuje powierzchnię 2,74 ha lub 3,17 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 30 kwietnia 1957 r. Według aktu powołującego, rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym.

Warto zobaczyć:

W drzewostanie dominuje buk, sosna i świerk. Występuje też dąb szypułkowy, grab pospolity i brzoza brodawkowata, a w runie leśnym fiołek leśny i borówka czarna.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz