Rezerwat Łężczok

Kategoria: Gmina Nędza, Kotlina Raciborska
Tagi: ,


Leśny rezerwat przyrody, znajdujący się w Kotlinie Raciborskiej, na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, utworzony 23 stycznia 1957 r. na powierzchni 408,9 ha. Rezerwat obejmuje 7 stawów: Brzeziniak, Babiczak, Babiczak Północny, Grabowiec, Tatusiak, Salm Duży i Salm Mały, które powstały już w XIII w. i nadal prowadzona jest na nich ekstensywna gospodarka rybacka. W XIV w. teren ten przeszedł w ręce zakonu cystersów z Rud, którzy rozbudowali system grobli i śluz, tworząc znane dzisiaj stawy. W 1683 r. Jan III Sobieski w drodze pod Wiedeń przejeżdżał drogą między stawami, prawdopodobnie posadził nawet kilka dębów. W 1783 r. cystersi zbudowali nad stawami dworek myśliwski. Bywał tu Joseph von Eichendorff, a w latach 1906 i 1910 polował cesarz niemiecki Wilhelm II z księciem raciborskim Wiktorem III.
64% lasów w rezerwacie posiada ponad 100 lat, zdarzają się okazy mające 330-400 lat. Groble obsadzone są alejami: lipową, dębową, grabową i śródpolną. Na terenie Łężczoka występuje pięć zespołów leśnych: grąd subkontynentalny, łęg jesionowo-wiązowy, olszowy łęg przypotokowy, ols porzeczkowy i kwaśna dąbrowa. Rośnie tu 530 gatunków roślin naczyniowych, z czego 22 objęte są ochroną, szczególnie cenne są: grzybienie białe, grążele żółte i białe, salwinia pływająca, kotewka orzecha wodnego, kruszczyk połabski, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, kruszczyk rdzawoczerwony oraz cztery gatunki grzybów. W rezerwacie można zaobserwować 51% gatunków ptaków żyjących w Polsce, w tym 115 gatunków lęgowych. Można spotkać tu perkozy, bąki, kormorany, gęgawy, kaczki, hełmiatki, zanikający gatunek podgorzałki, a także strumieniówki, muchołówki białoszyjej, czapli purpurowej i modronosej, warzęchi, bernikla białolica, bernikla rdzawoszyja, szablodzioba, rybitwy białowąsej oraz kaniuka. Z ptaków drapieżnych występują: myszołów, jastrząb, pustułka, krogulec, błotniak stawowy, trzmielojad, kania czarna, bielik, orlik krzykliwy i rybołów. Żyje tu także 10 gatunków nietoperzy, w tym borowiaczek, znajdujący się w polskiej czerwonej księdze ginących zwierząt. Przez rezerwat prowadzą trzy szlaki piesze, jeden rowerowy i ścieżka dydaktyczna. Niedawno powstała także platforma widokowa.

Warto zobaczyć:

Pałacyk myśliwski z 1783 r. zbudowany przez cystersów, później własność książąt raciborskich, którzy odpoczywali w nim po polowaniach, bywał tu także cesarz Wilhelm II. W latach 50. XX w. odkryto tu bogate zbiory archiwum komory książęcej, ukryte w 1945 r. Po wojnie gajówka, obecnie niestety zrujnowany. Obok pomnikowy Dąb Sobieskiego, o pierśnicy wynoszącej 690 cm.

Dodaj komentarz