Rezerwat Gola

Kategoria: Gmina Międzybórz, Wzgórza Twardogórskie


Rezerwat położony we Wzgórzach Twardogórskich na terenie gm. Międzybórz, utworzony w 1954 r. na powierzchni 12,05 ha.

Warto zobaczyć:

Rezerwat utworzono w celu zachowania fragmentu lasu mieszanego z udziałem jodły występującej tu na granicy swego zasięgu. Rosną tu: las mieszany wyżynny świeży i bór mieszany świeży, występują dwa siedliska – kwaśna dąbrowa oraz wyżynny, jodłowy bór mieszany.

[mapsmarker marker=”103″]

Dodaj komentarz