Raszów

Kategoria: Gmina Trzebnica, Wzgórza Trzebnickie
Tagi:


Wieś w gminie Trzebnica, położona we Wzgórzach Trzebnickich.

Warto zobaczyć:

Pałac z lat 1826-1830, z pawilonem ogrodowym, budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi z pocz. XX w., oficyną mieszkalno-gospodarczą z 1 poł. XIX w., bramą wjazdową do folwarku z pocz. XX w. i parkiem założonym w XX w. W pobliżu pomniki przyrody: dąb błotny oraz żywotnik zachodni.

Przez Raszów przebiegają następujące szlaki:
Szlak czerwony Trzebnica – Zaprężyn

Dodaj komentarz