Radunia (573 m)

Kategoria: Gmina Łagiewniki, Masyw Ślęży

Wybitny szczyt 573 m w Masywie Ślęży, centrum odrębnej Grupy Raduni. Zbudowany z serpentynitów z niewielkimi soczewami perydotów, na szczycie serpentynitowe skałki zawierające magnetyt, wywołujący anomalię magnetyczną. Rośnie tu las mieszany z dużym udziałem sosny i dębu szypułkowego (świetlista dąbrowa), na serpentynitowym podłożu rosną cenne rośliny, dlatego utworzono tu rezerwat Góra Radunia (powstał w 1942 r., ponownie w 1958 r., pow. 44,26 ha). Do najcenniejszych roślin należą serpentynitowe paprocie (zanokcice).
Już od prawieków szczyt Raduni był przedmiotem kultu, przypuszcza się, że czczono tu Księżyc, podczas gdy na pobliskiej Ślęży – Słońce. Na zboczu Raduni znaleziono neolityczny toporek kamienny, później, w okresie kultury łużyckiej powstał tu ośrodek kultowy. Wokół szczytu zbudowano kamienny wał mający ok. 1780 m dł., 60-80 cm wys.

Dodaj komentarz