Radlin

Kategoria: Miasto Radlin, Płaskowyż Rybnicki


Miasto (17800 mieszkańców) w powiecie wodzisławskim, położone na Płaskowyżu Rybnickim, przy szosie i linii kolejowej Rybnik – Wodzisław Śl. Znajdująca się obecnie w centrum dzielnica Biertułtowy wzmiankowana była w 1305 r. Dzielnica Obszary wzmiankowana była w 1696 r. jako Romanshof. W 1882 r. doprowadzono linię kolejową Rybnik – Wodzisław Śl. W związku z budową kopalni Marcel i Koksowni Radlin znacznie wzrosła liczba ludności i Radlin uzyskał prawa miejskie w 1954 r. W 1975 r. miasto włączono w obręb Wodzisławia Śl., samodzielność odzyskało 1.01. 1997 r., jednak właściwy Radlin (tzw. Radlin II) pozostał w granicach Wodzisławia.

Warto zobaczyć:

Neobarokowy kościół Wniebowzięcia NMP w Biertułtowach z lat 1926-28, zbudowany wg projektu Jana Affy z Raciborza. Kościół posiada 5 naw i okazałe wieże o wys. 56 m, mieści 4,5 tys. wiernych. Wewnątrz ołtarze boczne autorstwa Franciszka Tolka z Pawłowic. W 1983 r. spalił się ołtarz główny, nowy jest dziełem rzeźbiarza Zygmunta Brachmańskiego.
Kopalnia Marcel (dawniej Emma), założona w 2. poł. XIX w., od 1949 r. nosząca obecną nazwę. Zachował się zabytkowy szyb Antek i inne zabudowania z ok. 1907 r., dzieło Hansa Poelziga.

Dodaj komentarz