Pustków Żurawski

Kategoria: Gmina Kobierzyce, Równina Wrocławska


Wieś w gminie Kobierzyce, położona na Równinie Wrocławskiej, przy linii kolejowej Kobierzyce – Świdnica. Powstała w XIII/XIV w., stanowiła własność kapituły wrocławskiej św. Jana Chrzciciela. Ok. 1847 r. Carl Christian Naehrich założył cukrownię. W 1884 r. doprowadzono linię kolejową z Wrocławia, przedłużoną w 1885 r. do Sobótki Zachodniej. Na pocz. XX w. powstało osiedle dla pracowników cukrowni. W 2012 r. szwedzka firma Stena Recycling na terenie dawnej cukrowni uruchomiła zakład przetwarzania odpadów przemysłowych.

Warto zobaczyć:

Pałac z ok. 1870 r., zbudowany przez właściciela cukrowni Naehricha, obecnie siedziba przedszkola.

Dodaj komentarz