Puńców

Kategoria: Gmina Goleszów, Pogórze Śląskie

Wieś w gminie Goleszów, położona w dolinie Puńcówki, na granicy z Cieszynem. Wzmiankowana w 1223 r. jako wieś książęca, jedna z najstarszych na Śląsku Cieszyńskim. W XV w. istniała tu parafia. W dolinie Puńcówki występują cieszynity – zasadowe skały wulkaniczne.

Co warto zobaczyć w Puńcowie

Późnogotycki kościół św. Jerzego z 1518 r. Na przełomie XIX i XX w. wzniesiono nową fasadę i wieżę. Jednonawowy z węższym prezbiterium. Nawa przykryta ciekawym sklepieniem palmowym, od centralnego, ośmiobocznego filaru odchodzą żebra sklepienne. Wewnątrz kamienne portale, późnogotyckie sakramentarium, rzeźba św. Jana Nepomucena z XVIII w., epitafium Jakuba Dworzaka z 1778 r. i XIX-wieczne obrazy. Na wieży dzwon z 1726 r.
Kościół ewangelicki z 1990 r.
Dawny spichlerz z XVIII/XIX w.

Dodaj komentarz