Psary

Kategoria: Gmina Oława, Równina Grodkowska


Wieś w gminie Oława, należała pierwotnie do majątku rodu von Steine ze Ścinawy (XIV-XV w.) i Oppersdorfów z Gaci (XVI w.). Później wieś stanowiła centrum dóbr rodu Hoverd von Plenkhen, w 1722 r. ustanowiono tu majorat, obejmujący również majątki w Gaci i Maszkowie. W 1909 r. dobra przeszły na von Strachwitzów. Po wojnie funkcjonował tu PGR.

Warto zobaczyć:

Kościół Narodzenia NMP, pierwotny wzmiankowany w 1345 r., obecny z lat 1695-1713, wzniesiony przez barona Jana Adriana von Hoverdena. Nad wejściem kartusz herbowy Hoverdenów. Do kościoła przylega klasycystyczna kaplica z ok. 1800 r.


Dwór wzniesiony w XVII w., w 1. poł. XIX w. wzniesiono przed nim klasycystyczną kolumnadę. W tym samym czasie powstał obok klasycystyczny pałac, uszkodzony w 1945 r. i potem rozebrany. Obecnie własność prywatna, wokół ciągnie się rozległy folwark ze stajnią-spichlerzem z ok. 1800 r. W pobliżu rozciąga się rozległy park krajobrazowy z ruinami wieży widokowej i niewielkiego pałacyku myśliwskiego Strachwitzów z pocz. XX w. W parku ukryty jest ciekawy krzyż pojednania, jeden z największych w Polsce. Ok. 1360 r. Gebhard von Kittlitz zamordował tu właściciela wsi Psary Bavarusa von Stinavia z rodu Bavorów. Na krzyżu wyryto narzędzie zbrodni – włócznię.[mapsmarker marker=”16″]

Dodaj komentarz