Psary

Kategoria: Gmina Wisznia Mała, Wzgórza Trzebnickie


Wieś w gminie Wisznia Mała, położona przy drodze nr 5 Wrocław – Poznań, u północnych granic Wrocławia. Na terenie Psar znaleziono ślady osadnictwa kultury łużyckiej. Wieś wzmiankowana była w 1345 r. jako Hundern sive psori, później nosiła nazwę Hunern. Była to osada służebna, mieszkańcy zajmowali się hodowlą psów. W 1492 r. Balthasar von Sliwen otrzymał przywilej prowadzenia rynku solnego dla Psar. Ok. 1538 r., mieszkańcy wsi przeszli na protestantyzm, w 1604 r. powstał kościół, przejęty przejściowo przez katolików w latach 1654-1707 (obecnie nieistniejący). Przy skrzyżowaniu dróg funkcjonował królewski urząd celny. W 1898 r. otwarto tu kolej wąskotorową na odcinku Wrocław – Trzebnica – Prusice i dalej do Żmigrodu i Milicza. Odcinek Wrocław – Trzebnica zamknięto w 1967 r. i rozebrano w 1971 r.

Warto zobaczyć:

Park z pomnikowym platanem i 2 dębami, do 1945 r. stał tu pałac, zachowały się pozostałości folwarku.


Rejon dawnego przystanku wąskotorówki Psary.

Rejon dawnego przystanku wąskotorówki Psary Szymanów.


[mapsmarker marker=”168″]

Dodaj komentarz