Przyszowice

Kategoria: Gmina Gierałtowice, Wyżyna Katowicka


Wieś w gminie Gierałtowice, położona przy szosie Gliwice – Mikołów i towarowej linii kolejowej Zabrze Makoszowy – Gierałtowice. Wzmiankowana w 1295 r. w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis jako Przyssowitz.

Warto zobaczyć:

Pałac wzniesiony w latach 1890-95 dla rodziny von Raczek. Obiekt eklektyczny, dwukondygnacyjny na planie zbliżonym do prostokąta, przekryty dachem wielospadowym. Elewacje tynkowane, gładkie. Ryzality ze szczytami wolutowymi. W części południowej czterokondygnacyjna wieża kolista, we fragmencie górnym ośmioboczna, przekryta dachem płaskim zwieńczonym krzyżem (pierwotnie zwieńczona hełmem baniastym z latarnią). Portal główny z kartuszami herbowymi. Pałac otoczony jest parkiem o powierzchni 8,4 ha z okazami drzewostanu liściastego. Obecnie siedziba Urzędu Stanu Cywilnego i Izby Regionalnej.
Kościół św. Jana Nepomucena wybudowany w latach 1937-38. Obiekt halowy, jednonawowy z kaplicą, przekryty sklepieniem kolebkowym. Dach dwuspadowy z sygnaturką. W narożu wieża czworoboczna z dzwonnicą i zegarem, zwieńczona krzyżem. Na dzwonnicy dzwon Urban z 1512 r. (średnica 120 cm, waga 982 kg) oraz dzwon Grzegorz z 1582 r. (średnica 100 cm, waga 580 kg). Projektantem kościoła był inż. Jan Affa z Raciborza.
Spichlerz plebański – budynek drewniany z 1829 r. o konstrukcji zrębowej. Dach dwuspadowy kryty gontem z półksiężycem na kalenicy.
Budynek szkoły z 1902 r.(za Wikipedią)

Dodaj komentarz