Przecieszyn

Kategoria: Dolina Górnej Wisły, Gmina Brzeszcze


Wieś w gminie Brzeszcze. Nazwę miejscowości w zlatynizowanej staropolskiej formie Przeczeschyn wymienia w latach 1470-80 Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Współczesny kościół MB Częstochowskiej.

Dodaj komentarz