Pruślin

Kategoria: Miasto Ostrów Wlkp., Wysoczyzna Kaliska


Dzielnica Ostrowa Wlkp. Wzmiankowany w 1401 roku jako wieś prywatna, rycerska. W 1779 roku przyłączony do parafii ostrowskiej. Od tego czasu jego dzieje są bezpośrednio związane z historią miasta. W 1936 roku liczył według mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego 105 domów. Podczas okupacji miasta Niemcy wprowadzili nazwę okupacyjną niem. Preussendorf. Dawniej jeden z lokalnych ośrodków kultu św. Idziego. Pruślin przyłączono do Ostrowa w 1979 roku. Lata 90. XX wieku to okres intensywnej zabudowy domami jednorodzinnymi.

Warto zobaczyć:

Neorenesansowa kapliczka z rzeźbą Chrystusa – Ewa i Marcin Chmielewscy stwierdzili pochodzenie rzeźby z wcześniejszego krzyża autorstwa Pawła Brylińskiego.
Pozostałości starej zabudowy wiejskiej (dawna szkoła podstawowa).
Współczesny kościół Św. Rodziny.

Dodaj komentarz