Ponikwa

Kategoria: Gmina Bystrzyca Kłodzka, Góry Bystrzyckie, Kotlina Kłodzka i Rów Górnej Nysy

Wieś w gminie Bystrzyca Kłodzka, położona u stóp Gór Bystrzyckich. Wzmiankowana w 1319 r., u ujścia Ponika do Nysy Kł. miał znajdować się gródek zniszczony przez husytów. W 1622 r. chłopi zbuntowali się przeciwko grabieżom związanym z rekatolicyzacją. Ok. 1655 r. założono kolonię Sowiny, do 1684 r. królewszczyzna, w XIX w. własność Marianny Orańskiej. Rozwinęła się wtedy turystyka, w związku z pobliskim zdrojem w Długopolu.
Zobacz mapę

Warto zobaczyć:

Kościół św. Józefa Pracownika z pocz. XVIII w. z kwadratową wieżą z 1802 r. Sklepienie kolebkowe z polichromiami. Wyposażenie barokowo-rokokowe, ołtarz główny z 1804 r., ambona i chrzcielnica z tego samego okresu. Przed kościołem kamienne Ukrzyżowanie z pocz. XVIII w., niosące cechy sztuki ludowej.
Kamienna kapliczka pojednania, stojąca na rozdrożu za kościołem. Ma wys. 210 cm i przekrój 35 x 35 cm, pod wnęką data 1645 i nieczytelna inskrypcja.
Grodzisko – nikłe zarysy zameczku, wzmiankowanego w 1319 r. a zniszczonego w czasie wojen husyckich w I poł. XV w.


Dodaj komentarz