Piotrowice

Kategoria: Gmina Kostomłoty, Wysoczyzna Średzka


Wieś w gminie Kostomłoty, położona na Wysoczyźnie Średzkiej, nad Strzegomką. Wzmiankowana w 1221 r., w 1298 r. istniał tu już kościół. W 1666 r. własność Jana Krzysztofa Nemitza, pod k. XVIII w. hr. Gottloba Siegmunda von Zedlitz und Leipe. W 1852 r. hr. Limburg-Stirum zbudował tu cukrownię. W styczniu 1945 r. przez wieś przechodził Marsz Śmierci z obozu Fünfteichen do Gross Rosen, którego ofiary pochowane są we wspólnej mogile na cmentarzu.

Warto zobaczyć:

Gotycki kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z 2. poł. XV w., w latach 1540-1653 należał do ewangelików, w 1753 r. przebudowany na barokowy. Jednonawowy, z wieżą od zachodu, prezbiterium nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Na murach i wewnątrz 10 epitafiów rodzin Niemitz i Seidlitz z lat 1567–1615, zachowały się również: późnogotyckie sakramentarium i renesansowa chrzcielnica z 1616 r., reszta wystroju barokowa z 1. poł. XVIII w. Przed kościołem barokowa figura św. Jana Nepomucena i współczesna figura MB Fatimskiej, której sanktuarium mieści się obecnie w świątyni.
Dawny kościół ewangelicki , postawiony w 1832 r. na miejscu kaplicy z 1743 r., obecnie nie użytkowany. Nakryty pozornym sklepieniem beczkowym z resztkami empory.

Ogromnych rozmiarów zespół dworski, obejmujący: dom rządcy z k. XIX w., barokową bramę z neoromańskim budynkiem z dwupiętrową wieżą, południową bramę z wazonem, budynek stajni i psiarni z XIX w. (w tympanonie arabeska z pegazami) i barokową oranżerię. Sam pałac nie zachował się do naszych czasów. Całość otacza park krajobrazowy o pow. 12 ha z głazem upamiętniającym krewnych właścicieli, którzy zginęli w 1. Wojnie Światowej i grodziskiem z X-XIII w. w formie stożkowego nasypu o wys. 4 m, otoczonego fosą. Kolejne grodzisko 1200 m na pn. wschód od wsi.
W ogrodzenie folwarku wmurowano w XIX w. 5 krzyży pojednania.
Obelisk z 1792 r. upamiętniający zakup majątku przez Theresę von Zedlitz, w 1868 r. przerobiony na pomnik Bismarcka.
Dawny cmentarz ewangelicki z nagrobkiem w kształcie piramidy, zbudowanym w latach 1865-87 przez rodzinę zu Limburg-Stirum.

Dodaj komentarz