Piotrkowiczki

Kategoria: Gmina Wisznia Mała, Wzgórza Trzebnickie

Wieś w gminie Wisznia Mała, położona u południowych stóp Wzgórz Trzebnickich. Piotrkowiczki wzmiankowane były w 1203 r. jako Potrocowichi, nazwa pochodzi od imienia Piotr. Późniejsza nazwa niemiecka brzmiała Peterwitz. Na pocz. XX w. wieś była podzielona na część wchodzącą w skład fideikomisu w Wiszni Małej i kilka mniejszych folwarków, posiadających różnych właścicieli.

Warto zobaczyć:

Gotycki kościół Najświętszego Serca PJ wzmiankowany w 1325 r., proboszcz Paulus ufundował w 1375 r. ołtarz dla katedry we Wrocławiu. Ok. 1530 r. kościół został przejęty przez ewangelików, w których władaniu znajdował się do 1945 r. Obecna budowla pochodzi z pocz. XV w. i została przebudowana w XIX w. Obok stoi drewniana dzwonnica z pocz. XIX w. Wewnątrz XVII-wieczne epitafia i późnorenesansowa ambona. Pod kościołem stoi pomnik poległych w walce o wolną Polskę.


Za kościołem znajduje się skromny dwór z pocz. XX w. z zegarem w szczycie.

 

 

[mapsmarker marker=”194″]

Dodaj komentarz