Pilchowice

Kategoria: Gmina Pilchowice, Płaskowyż Rybnicki


Wieś gminna w powiecie gliwickim, położona przy szosie Rudy – Knurów i dawnej linii wąskotorowej Gliwice Trynek – Racibórz. Ok. 1300-1742 miasto. Po plebiscycie 1921 r. pozostała w granicach Niemiec, podczas gdy sąsiednia Wilcza weszła w skład Polski. W 1936 r. ówczesna administracja nazistowska wprowadziła dla wsi nazwę Bilchengrund.

Warto zobaczyć:

Późnobarokowy kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela z 1780 r. z zachowanym wyposażeniem z XVIII w. Obok plebania z XVIII w.
Dwór z XVIII w., powstały na miejscu wcześniejszej budowli. Przebudowywany w XIX i XX w. z zatraceniem cech stylowych, obecnie siedziba Urzędu Gminy.
Dawny klasztor zakonu szpitalnego św. Jana Bożego zbudowany w latach 1802-14 i rozbudowywany w 1859 i 1958 r., obecnie Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa.
Stacja kolei wąskotorowej z lat 1897-1901.
Domy celne z okresu międzywojennego przy ul. Gliwickiej, oraz w przysiółkach: Łuże i Dolna Wieś.
Umocnienia Pozycji Górnośląskiej z czasów 2. wojny światowej na południe od wsi.

Dodaj komentarz