Pietraszyn

Kategoria: Gmina Krzanowice, Płaskowyż Głubczycki


Wieś w gminie Krzanowice, położona na Płaskowyżu Głubczyckim, tuż przy granicy polsko-czeskiej. Odkryto tu ślady pobytu człowieka z okresu paleolitu, istniała również osada kultury przeworskiej. Sama wieś wzmiankowana w 1377 r.

Warto zobaczyć:

Kaplica św. Barbary z lat 1884-86, wybudowana dzięki fundacji Jana Trulleya za otrzymane łaski. Na ścianie kaplicy tablica ku czci poległych w 1. wojnie światowej.
Kościół św. Barbary. W 1652 r. wieś przyłączono do parafii w Sudicach, odcięcie kościoła granicą państwową, wskutek wejścia Śląska Hulczyńskiego do Czechosłowacji, spowodowało konieczność budowy własnej świątyni, która powstała w latach 1929-32 w stylu kubistycznym. W ołtarzu głownym rzeźba św. Barbary, podobnie jak ołtarze boczne, autorstwa Rostka z Raciborza.

Dodaj komentarz