Pełcznica

Kategoria: Gmina Kąty Wrocławskie, Wysoczyzna Średzka


Wieś w gminie Kąty Wrocławskie, położona na Wysoczyźnie Średzkiej, przy szosie Kąty Wrocławskie – Środa Śl., nad Strzegomką. Wzmiankowana już w 1149 r. jako Pulsnica, kiedy została nadana przez grafa Sulisława opactwu benedyktyńskiemu św. Wincentego na Ołbinie we Wrocławiu. Pod k. XVIII w. działały tu 2 młyny i gorzelnia. Do sekularyzacji w 1810 r. własność klasztoru premonstratensów we Wrocławiu, później przekazana feldmarszałkowi Blücherowi. W 1880 r. majątek był własnością dr Gustawa Jungfera, w latach 20. XX w. Roberta Schandera.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Mikołaja, wzmiankowany w 1298 r., obecny gotycki z XV w., w latach 1748-50 przebudowany na barokowy. Jednonawowy z trójbocznie zakończonym prezbiterium i wieżą. Wewnątrz sklepienia krzyżowo-żebrowe oraz barokowo-rokokowe wyposażenie. Na elewacji płyty nagrobne z XIX w. Przy kamienno-ceglanym murze kapliczka i krzyż kamienny (znajdował się wcześniej po południowej stronie drogi do Kątów Wrocławskich i został sklejony w 2005 r.) oraz płyta lub fragment krzyża kamiennego z rytem miecza (wcześniej funkcjonował jako stopień przy wejściu do plebanii).

Dawna plebania (dom nr 26) z 1705 r., przebudowana w 1789 r., nad wejściem kartusz herbowy opata Kellera, powyżej wnęka z figurą św. Jana Nepomucena z XIX w., 
Dom nr 10 z folwarkiem z 1910 r.
Dawny młyn przy drodze do Kozłowa w pobliżu Strzegomki, istniał już pod k. XVIII w., nieczynny przed 1945 r.
Młyn Vinzenzmühle (nr 66) wodno-elektryczny z k. XIX w. przy drodze do Wszemiłowic.

Zespół zabytkowych kapliczek i krzyży.

Dodaj komentarz