Pawłowice

Kategoria: Gmina Pawłowice, Równina Pszczyńska


Wieś gminna w powiecie pszczyńskim, położona przy szosie Katowice – Wisła i linii kolejowej Żory – Chybie (stacja znajduje się na linii do Jastrzębia-Zdroju). Nazwa miejscowości pochodzi od jej założyciela w XIII w. – Pawła.
1281 r. – pierwsza wzmianka o wsi „Pawlowicz”.
1293 r. – początek istnienia parafii pawłowickiej.
1596 r. – powstanie pierwszego gotyckiego kościoła murowanego.
pocz. XVIII w. – poł. XIX w. – Pawłowice należały do niemieckiego rodu Gusnarów.
poł. XIX w. – 1945 r. – władzę w Pawłowicach przejął pochodzący z Niemiec ród Reitzensteinów. Ostatnim właścicielem pawłowickiego majątku był baron Karol Egon von Reitzenstein, który opuścił Pawłowice w 1945 r. tuż przed wkroczeniem wojsk radzieckich. Po wojnie dobra Reitzensteinów przeszły na własność Państwa.
1975-1998 – miejscowość należała administracyjnie do województwa katowickiego.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Kościół św. Jana Chrzciciela z 1596 r., to pierwszy murowany kościół wiejski w okolicy wzniesiony przez urodzonego tu biskupa ołomunieckiego Stanisława Pawłowskiego herbu Leliwa. Posiada trzy portale, polichromię na północnej ścianie prezbiterium, ambonę, rzeźby, naczynia liturgiczne.
Ruina dworu z zachowanymi piwnicami oraz park krajobrazowy z XVIII w.
Mleczarnia w Starych Pawłowicach z 1924 r.
Słup graniczny i kamienie graniczne znajdujące się na trasie rowerowej z Pawłowic do Strumienia (grobla stanowiąca do 1920 r., kiedy to w życie wszedł traktat wersalski, granicę pomiędzy Cesarstwem Niemieckim a Cesarstwem Austro-Węgierskim). Jeden ze słupów przeniesiono pod kościół, gdzie pełni rolę pomnika.

Dodaj komentarz