Paprocany

Kategoria: Miasto Tychy, Równina Pszczyńska


Dawna wieś, obecnie dzielnica Tychów, położona nad Jeziorem Paprocańskim. Pierwsza wzmianka o Paprocanach pojawia się w Liber beneficiorum Jana Długosza. Paprocany wymieniane są jako wieś należąca do parafii lędzińskiej (ok. 1450). Miejsce walk powstańczych podczas I powstania śląskiego. Do 1950 r. miejscowość była siedzibą gminy Paprocany.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Huta Paprocka – kuźnica żelaza założona w 1703 r. przez panującego w Księstwie Pszczyńskim barona Baltazara Erdmanna Promnitza. W 1775 r. książę pszczyński Fryderyk Erdmann Anhalt-Köthen rozbudował hutę i nazwał ją imieniem swego syna – Ludwig. W 1778 August Kiss został jej zarządcą. W 1835 r. inżynier John Baildon zmodernizował zakład. W 1856 r. zainstalowana została maszyna parowa. Huta została zamknięta w 1878 r.
Hotel Piramida o ciekawej bryle.

Jezioro Paprocańskie – zbiornik wodny położony w południowo-zachodniej części Tychów. Jest zbiornikiem sztucznym powstałym w wyrobisku stworzonym dla dawnej Huty Paprockiej, w 1870 roku. W latach 1986-1992 w zbiorniku przeprowadzono zabiegi rekultywacyjne polegające na całkowitym osuszeniu zbiornika, zdjęciu namułu i obniżeniu gruntu dennego o 0,5 m na powierzchni 110 ha. Obecnie pełni rolę rekreacyjną oraz retencyjną stanowiąc osłonę przeciwpowodziową dla południowo-wschodnich dzielnic miasta. Powierzchnia jeziora wynosi 132 ha, średnia głębokość waha się w granicach od 150 do 190 cm.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz