Palowice

Kategoria: Gmina Czerwionka-Leszczyny, Płaskowyż Rybnicki


Wieś w gminie Czerwionka-Leszczyny, położona przy dawnej linii kolejowej Orzesze – Żory. O historii Palowic.

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół Trójcy Przenajświętszej, przeniesiony w 1981 r. z Leszczyn. Jego budowę rozpoczęto w 1594 r., a zakończono budową wieży przez cieślę Jana Ożgę w 1606 r. W 1617 r. zakupiono nowy dzwon oraz srebrny pozłacany kielich. Był drugim kościołem od czasów założenia parafii w Leszczynach. Kościół posiada rzut składający się z prezbiterium, nawy głównej oraz okazałej dzwonnicy z kruchtą stanowiącą główne wejście do świątyni. Konstrukcja ścian kościoła wykonana jest z ciosanych drewnianych belek zakładanych na zrąb i na nakładkę. Prezbiterium oraz nawa główna pokryte są stromym dwuspadowym dachem obitym gontem. Dach nad nawą główną jest nieco wyższy i posiada w szczycie niewielką sygnaturkę nakrytą stożkowym dachem. Kościół posiada czołową wieżę dzwonną o konstrukcji słupowej z mocno skośnymi ścianami i szerokim hełmie namiotowym. Od zewnątrz wieżę pokrywa gont. (za Wikipedią)
Prezbiterium zawiera wczesnobarokowy, bogato rzeźbiony ołtarz z XVII w. z przerobionym zwieńczeniem, dekorowany ornamentem chrząstkowo-małżowinowym, z rzeźbami czterech ewangelistów oraz św. Bartłomieja, Piotra, Pawła oraz Michała Archanioła; na predelli dwa herby z literami BS i KS odnoszącymi się do Bernarda i Katarzyny Spiglów; mensa kamienna z rzeźbioną rozetą; tabernakulum o dekoracji współczesnej ołtarzowi. Centralna część ołtarza stanowi obraz Trójcy Przenajświętszej – namalowany przez wrocławskiego artystę S. Blocha w 1898 r. (za http://www.palowice.net)
Klasycystyczny dwór z lat 1860-80 i resztki zabytkowego parku z pocz. XIX w. (około 1 ha). Dwór powstał dla Emanuela von Tlucka.
W lesie na południe od wsi ciąg stawów, tzw. Pojezierze Palowickie, zabytkowy Krzyż Palowicki i Wieża Gichta – pozostałości po hucie szkła Waleska z XIX w. W poł. XVIII w. istniała tu pierwsza kuźnica – hamernia. Obecna wieża o czterech kondygnacjach, wybudowana została w 1830 r. i ma 15 metrów wys.

Dodaj komentarz