Paczyna

Kategoria: Gmina Toszek, Kotlina Raciborska


Wieś w gminie Toszek, położona przy linii kolejowej Gliwice – Strzelce Opolskie. W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis spisanej w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest w zlatynizowanej formie Pazhina maiori oraz parva Pazhina. W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1936-45 w ramach germanizacji zmieniono nazwę miejscowości na całkowicie niemiecką Hartlingen.
(za Wikipedią)

Warto zobaczyć:

Kościół św. Marcina z 1931 r., zbudowany na miejscu poprzedniego drewnianego. Obok drewniana dzwonnica wybudowana w 1679 r. na planie kwadratu, w konstrukcji słupowej na fundamencie z kamieni polnych. Ściany zwężające się ku górze, oszalowane są deskami. Dzwonnica zwieńczona izbicą, nad którą znajduje się gontowy, namiotowy dach.
Klasycystyczny dwór z ok. 1820 r. Po bokach do dworu przylegają parterowe oficyny. Dziedziniec otaczają m.in.: obora z 1843 r. oraz chlew z 1894 r. Na dziedzińcu znajduje się granitowy głaz narzutowy o obwodzie 321 cm.
Stacja kolejowa z 1879 r.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz