Ozorowice

Kategoria: Gmina Wisznia Mała, Wzgórza Trzebnickie


Wieś w gm. Wisznia Mała, położona na południowym przedpolu Wzgórz Trzebnickich. Wzmiankowana w 1203 r. w dokumencie księcia wrocławskiego Henryka I potwierdzającym dobra klasztoru w Trzebnicy. Później wieś zmieniała wielokrotnie właścicieli. W 1353 r. wzmiankowano kościół, który podlegał parafii w Szewcach bądź Kotowicach.

Warto zobaczyć:

Gotycki kościół św. Jana Chrzciciela wzmiankowany w 1353 r. Obecny pochodzi z XV w., został powiększony w XVI w. i nakryty sklepieniami w 1722 roku. Kościół jednonawowy, posiada węższe prezbiterium i nakryty jest sklepieniem krzyżowym. Wewnątrz znajduje się późnogotycka chrzcielnica z początku XVI w. i barokowe wyposażenie z 1. poł. XVIII wieku. Obok stoi drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej z początku XIX wieku. W pobliżu kościoła znajduje się świetlica wiejska, mieszcząca się w budynku dawnej szkoły.Ruiny klasycystycznego pałacu z końca XVIII w., przebudowanego na początku XX w. Popadł w ruinę po pożarze w 1987 r., otoczony był parkiem z XIX/XX w.

Ul. Pęgowska – budynek dawnej gospody (nr 22).


[mapsmarker marker=”119″]

Dodaj komentarz