Ożary

Kategoria: Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Wysoczyzna Ziębicka i Przedgórze Paczkowskie
Tagi:

Wieś w gminie Kamieniec Ząbkowicki, na Przedgórzu Paczkowskim. Założona przez cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego przed 1260 r., w ich posiadaniu do 1810 r. W 1344 r. książę ziębicki Mikołaj potwierdził von Haugwitzom przywilej górniczy, jednak prac tu nie podjęto.
Kościół św. Katarzyny z XIV-XV w., gruntownie przebudowany na barokowy w XVII-XVIII w., w latach 1853-1854 dostawiono kaplice, wystrój późnobarokowy i rokokowy.
Figura św. Jana Nepomucena z XVIII w.
Późnobarokowo-klasycystyczny dwór z 1788 r.

Dodaj komentarz