Ostrawa

Kategoria: Śląsk Cieszyński (Zaolzie)
Tagi: , ,

Duże miasto (310 tys. mieszkańców), położone na pograniczu historycznych Moraw i Śląska, u zbiegu Odry i Ostrawicy. Największy ośrodek przemysłowy Republiki Czeskiej, centrum górnictwa, hutnictwa i przemysłu chemicznego. Lokacji miasta pod nazwą Morawska Ostrawa dokonał w 1267 r. biskup ołomuniecki Bruno. W końcu XIV w. weszła w skład dóbr hukwaldzkich. Ostrawa była małym miasteczkiem, ludność zajmowała się rzemiosłem. W 1763 r. Jan Augustin odkrył w okolicy znaczne złoża węgla kamiennego, który zaczęto wydobywać w latach 80. XVIII w., co spowodowało gwałtowny rozwój miasta. W 1828 r. powstała Huta Rudolfa (obecnie Vítkovické železárny). W 1847 r. doprowadzono linię kolejową, na pocz. XX w. rozwinął się przemysł ciężki. W latach 1924-76 do miasta przyłączono 34 okoliczne miejscowości, w tym w 1941 r. Śląską Ostrawę. Po 1945 r. powstały kolejne zakłady przemysłowe i osiedla, przyczyniając się do dewastacji środowiska. W 1994 r. zakończono wydobycie węgla kamiennego. Obecnie miasto stawia na turystykę, odnowiono zabytkowe centrum, pojawiają się kolejne atrakcje.

Co warto zobaczyć w Ostrawie

Kościół katedralny Najświętszego Zbawiciela z 1889 r., druga pod względem wielkości katedra na Morawach i Śląsku. Trójnawowa neorenesansowa bazylika posiada 2 67-metrowe wieże wg projektu Gustava Meretta. Wystrój wnętrza jest dziełem Maxa von Ferstela. Od 1996 r. siedziba nowo powołanej diecezji ostrawsko-opawskiej.
Kościół husycki z 1907 r., zbudowany jako ewangelicki w stylu holenderskiego renesansu z wyraźnym wpływem secesji. Dzieło architektów wiedeńskich Karla Trolla i Ludwiga Faigla. Obecnie stanowi wspólną świątynię ewangelicko-husycką.
Kościół parafialny św. Wacława wzmiankowany już w 1297 r., posiada relikty romańskie. Odbudowany po pożarze w XIV w. w stylu gotyckim. W 1594 r. wieżę przebudowano na renesansową. W XVII w. powstały dwie barokowe kaplice, w XIX w. kościół przebudowano w stylu klasycystycznym.

Rynek (Plac Masaryka) wokół którego znajdują się kamienice z XIX i pocz. XX w.
Stary Ratusz wzmiankowany w 1539 r., wieżę przebudowano w stylu barokowym, w XIX w. powstały dwie przybudówki. Obecnie siedziba Muzeum Ostrawskiego, które założył Karel Jaromír Bukovanský w 1872 r., od 1931 r. znajduje się ono w budynku ratusza. Najcenniejszym eksponatem jest zegar astronomiczny mający 225 cm wysokości, dzieło Jana Maška.
Strona muzeum

Nowy Ratusz z lat 1925-30, zbudowany w stylu modernistycznym, wnętrza w stylu funkcjonalizmu. Gmach powstał wg projektu brneńskiego architekta Vladimíra Fischera oraz ostrawskich architektów Vladimimíra Kolářa i Jana Rubego. Największy i najwyższy ratusz w Republice Czeskiej, wieża posiada 85 m wysokości i można z niej podziwiać panoramę miasta, okolicznych pasm Beskidów i sąsiednią Polskę. Platforma widokowa znajduje się 72 m nad poziomem ziemi. Pod wieżą znajduje się Centrum Informacji Miejskiej. Przed ratuszem znajduje się rzeźba Ikara z 1999 r. autorstwa Františka Štorka.
Teatr Antonína Dvořáka (dawny Narodowy Teatr Morawskośląski) z lat 1906-1907. Powstał w stylu neobarokowym, później kilkakrotnie przebudowywany.
Czeski Dom Narodowy, obecnie Teatr Jiřího Myrona. Eklektyczna budowla łącząca styl neobarokowy i neorenesansowy powstała w latach 80. XIX w. Wyremontowany po pożarze w 1976 r.

Neogotycka kapliczka na pl. Husa zbudowana wg projektu Hansa Ulricha w latach 1899–1900. Miasto uczciło w ten sposób pamięć cesarzowej Elżbiety, zamordowanej 10. września 1898 r. Obok „Rzeźba dla Ostrawy do nowego stulecia” autorstwa Mária Kotrby z 2002 r.
Most Miloše Sýkory nad rzeką Ostrawicą z 1913 r., cudem uratowany przed wysadzeniem podczas II wojny światowej.

Duża ilość odnowionych zabytkowych kamienic eklektycznych, secesyjnych i modernistycznych z XIX-XX w.

Dodaj komentarz