Osina Wielka

Kategoria: Gmina Ziębice, Wysoczyzna Ziębicka i Przedgórze Paczkowskie
Tagi:

Wieś w gminie Ziębice, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Odkryto tu osadę z IV-VI w., z okresu wędrówek ludów. W 1292 r. część wsi nabył klasztor cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim, w 1293 r. lokowano ją na prawie niemieckim. Od 1361 r. do 1810 r. wyłączna własność cystersów. Po wojnie wzniesiono jednostkę wojsk łącznościowych i niewielkie koszary.

Warto zobaczyć:


Kościół św. Wawrzyńca, wzmiankowany w 1293 r., obecny z 1520 r., przebudowany w 1664 r. i wzniesiony na nowo ok. 1800 r. Klasycystyczna budowla z elewacjami dzielonymi kanelowanymi lizenami, posiada renesansową wieżę z 1520 r. Wewnątrz gotycka rzeźba św. Anny Samotrzeciej z XV w., reszta wyposażenia późnobarokowa z XVIII/XIX w. Wokół mur z bramą z ok. 1800 r. Przed bramą Ukrzyżowanie z XVIII w., obok figura św. Jana Nepomucena z XVIII w.
Neoklasycystyczny dwór z trzeciej ćwierci XIX w.

Dodaj komentarz