Osiek Jasielski

Kategoria: Gmina Osiek Jasielski, Pogórze Jasielskie
Tagi: ,

Wieś w widłach Wisłoki i potoku Szczawa. Lokowana przez Kazimierza Wielkiego w 1363 roku. Osiek otrzymał wtedy prawa miejskie. Jako miasto królewskie Osiek posiadał przywileje handlowe i celne. Powstał tu także zamek obronny, którego ślady znajdują się w południowej części miejscowości. Nazwany został „kocim zamkiem”, co wskazywałoby, że ruiny mogły być wykorzystane czasowo na obozowisko przybyłych z południa wychodźców religijnych. Zamek osiecki był jednym z szeregu zamków broniących południowej granicy Polski.

Warto zobaczyć

Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego wzniesiony około 1419 r. Jest to jeden z najstarszych kościołów drewnianych w Polsce. Około 1640 r. świątynię poddano gruntownej przebudowie i rozbudowie (m.in. dostawienie dzwonnicy do zachodniej ściany kościoła). Kościół otoczony jest kamiennymi sobotami. Wnętrze ozdobione jest bardzo cenną neobarokową XIX-wieczną polichromią. Kościół należy do wyjątkowych w drewnianej architekturze sakralnej przykładów rozwiązania bazylikowego.

Linki:

Dodaj komentarz