Opatów

Kategoria: Gmina Łęka Opatowska, Wysoczyzna Wieruszowska


Wieś w gminie Łęka Opatowska, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskiej, przy szosie Kępno – Kluczbork, od której odchodzi droga do Wieruszowa. Wzmiankowana jako posiadłość klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu ok. 1184 r., wystawiono wtedy kościół św. Floriana. W 1239 r. Henryk II Pobożny wystawił dokument lokacyjny, ponownej lokacji na prawie niemieckim dokonano w 1280 r. W XV w. Opatów przejściowo posiadał prawa miejskie. Wieś była siedzibą gminy, od 1954 r. gromadzkiej rady narodowej, jednak w 1973 r. weszła w skład gminy Łęka Opatowska.

Warto zobaczyć:

Neoromański kościół św. Floriana z 1900 r. Pseudobazylika z transeptem, w południowej części kruchty. Wieża pokryta wielobocznym hełmem, na osi transeptu pięciolistne rozety w uskokowym otworze. Wewnątrz barokowe ołtarze w skrzydłach transeptu.
Pomnik poległych na cmentarzu wzniesiony w 1925 r. Postawiono go ku czci poległych w I wojnie światowej, powstaniach i wojnie 1920 r.

Dodaj komentarz