Olszowa

Kategoria: Gmina Kępno, Wysoczyzna Wieruszowska
Tagi:


Wieś w gminie Kępno, położona na Wysoczyźnie Wieruszowskie, przy szosie Wrocław – Kępno – Wieruszów – Warszawa. Wzmiankowana w 1266 r. jako dobra rycerskie.

Warto zobaczyć:

Drewniany kościół św. Jadwigi Śląskiej z 1749 r., posiada gontowy dach. Wewnątrz 2 renesansowe ołtarze boczne z tryptykiem z 1595 r. i dzwon z 1693 r.
Opuszczony dwór z XIX w. Przy gospodarstwie pomnikowe drzewa: dąb szypułkowy, cis pospolity i lipa drobnolistna.

Dodaj komentarz