Nierodzim

Kategoria: Miasto Ustroń, Pogórze Śląskie
Tagi:

Dawna wieś, obecnie dzielnica Ustronia, położona w dolinie Wisły, przy szosie do Skoczowa. Wzmiankowana w poł. XV w., dawny ośrodek garncarstwa. W latach 30. XX w. działał tu ośrodek szkoleniowy Związku Harcerstwa Polskiego, przeniesiony w 1937 r. do Górek Wielkich. Obecnie w Nierodzimiu znajduje się znana z produkcji kawy firma Mokate.

Co warto zobaczyć w Nierodzimiu

Drewniany kościół św. Anny. Pierwszy kościół wznieśli protestanci, w 1654 r. został przejęty przez katolików. Obecną świątynię wzniesiono z fundacji Antoniego Goczałkowskiego w 1769 r. Kościół posiada konstrukcję zrębową, prostokątna nawa szersza jest od prezbiterium, do którego przylegają zakrystia i skarbczyk. Czworoboczna wieża zwieńczona cebulastym hełmem z latarnią została nadbudowana w 1938 r. Wyposażenie wnętrza późnobarokowe z XVIII/XIX w. W ołtarzu głównym obraz św. Anny Samotrzeciej z 1704 r., rzeźby Boga Ojca, śś. Józefa i Jakuba. Rokokowa ambona z 3. ćwierci XVIII w., na baldachimie przedstawienia Wiary, Nadziei i Miłości.

Dodaj komentarz