Niemodlin

Kategoria: Gmina Niemodlin, Równina Niemodlińska
Tagi: ,


Miasto (6828 mieszkańców) w powiecie opolskim, położone na Równinie Niemodlińskiej, nad rzeką Ścinawą, przy szosie Opole – Nysa, od której odchodzi droga do Korfantowa i towarowej linii kolejowej Szydłów – Gracze. Założony prawdopodobnie w X w. jako osada targowa, podobno w czasie podróży zatrzymał się tu św. Wojciech. W źródłach wzmiankowane w 1224 r., w 1283 r. uzyskało od ks. Kazimierza prawa miejskie. W latach 1313-1460 siedziba ks. niemodlińskiego. Od 1779 r. własność hr. Praschmów. Na pocz. XIX w. powstała fabryka lin i browar, w 1816 r. ulokowano siedzibę powiatu, która znajdowała się tu do 1975 r. W 1887 r. doprowadzono linię kolejową Szydłów – Lipowa Śl.

Warto zobaczyć:

Gotycki kościół Wniebowzięcia NMP z barokowymi dodatkami, prezbiterium pochodzi z pocz. XIII w., w XV w. powstała nawa i wieża. Wewnątrz ambona, ołtarze i rzeźby z XVII i XVIII w., renesansowy dzwon z 1522 r. W południowej ścianie prezbiterium Ogrójec z rzeźbami z XVIII w. Obok kościoła plebania z XV w., przebudowana w 1803 r., organistówka z 1. poł. XIX w. i budynek gospodarczy z k. XVIII w.

Renesansowy zamek zbudowany przez ks. Bolesława ok. 1313 r. na miejscu drewnianego grodu kasztelańskiego. Przebudowywany w XIV-XV w., zniszczony w pożarze w 1552 r., odbudowany po 1573 r. Ok. 1740 r. przebudowany na późnobarokowy pałac, ponownie w latach 1869-1873 przez architektów z Drezna i Düsseldorfu. Do zamku prowadzi barokowa brama, obok zabudowania stajenne.

Wrzecionowaty rynek z kamieniczkami z XVIII i XIX w., na środku pomnik św. Floriana z XVIII w. Na miejscu dawnego pręgierza stoi kuta latarnia z pocz. XX w. Dawny ratusz (nr 51) z pocz. XIX w., w piwnicach sklepienia kolebkowe.

Arsenał i zbrojownia z XVII w.
Fragmenty murów obronnych z XV w., zburzonych w większości w 1860 r. Zachowały się pozostałości ganków strzelniczych.
Zajazd (ul. Brzeska 1) z pocz. XIX – XX w.

Dodaj komentarz