Niedźwiednik

Kategoria: Gmina Ziębice, Wysoczyzna Ziębicka i Przedgórze Paczkowskie

Duża wieś w gminie Ziębice, położona na Wysoczyźnie Ziębickiej. Odkryto tu osadę kultury przeworskiej i wczesnośredniowieczne cmentarzysko z IX-X w. Wieś powstała w I poł. XIII w. Od poł. XVI w. do 1644 r. kościół użytkowali protestanci. Wieś uległa zniszczeniu w czasie wojny 30-letniej. W 1662 r. wskutek ciężkich warunków życia doszło do masowego zbiegostwa 16 chłopów.

Warto zobaczyć:


Kościół św. Jana Ewangelisty wzmiankowany w 1318 r., zniszczony w czasie wojny 30-letniej i odbudowany w 1662 r., w 1726 r. powiększony o kaplice. Wieża nakryta iglicowym hełmem z narożami akcentowanymi gzymsami kostkowymi i nałęczkowymi. Wewnątrz barokowy wystrój z XVIII/XIX w., na murze renesansowa płyta nagrobna z 1597 r. Wokół kamienny mur z XVII w. z budynkiem bramnym z ok. 1823 r. W pobliżu figura św. Jana Nepomucena z 1743 r.

Dodaj komentarz