Nędza

Kategoria: Gmina Nędza, Kotlina Raciborska


Wieś gminna w powiecie raciborskim, położona w Kotlinie Raciborskiej, przy szosie z Raciborza do Gliwic i Kuźni Raciborskiej oraz linii kolejowej Kędzierzyn-Koźle – Racibórz, od której odchodzi linia do Rybnika. Do XVI w. teren ten pokryty był lasami. Wg legendy zabłądził tu podczas polowania ks. raciborski, schronił się w chatce rybaka, który mógł go poczęstować tylko chlebem i wodą. Na ten widok książę krzyknął: „O nędzo, nędzo.” We wsi grodzisko z XIII–XIV w., jej nazwa wzmiankowana była w 1620 r. jako Nensa. W 1846 r. doprowadzono linię kolejową Kędzierzyn-Koźle – Racibórz, w 1855 r. powstało odgałęzienie do Suminy, przedłużone rok później do Rybnika i Katowic, Nędza została węzłem kolejowym. W 1902 r. doprowadzono także linię kolei wąskotorowej Gliwice Trynek – Racibórz Markowice. W 1914 r. Niemcy zmienili nazwę wsi na Buchenau. W 1921 r. w okolicy wytyczono granicę polsko-niemiecką, sama wieś została po stronie niemieckiej.

Warto zobaczyć:

Kościół MB Różańcowej z 1908 r., rozbudowany jako neobarokowy w 1929 r. Prosto zamknięte prezbiterium, od zachodu czworoboczna, trójkondygnacyjna wieża, zwieńczona cebulastym hełmem z krzyżem. Wewnątrz neobarokowy ołtarz główny z obrazem MB z Dzieciątkiem, wręczającej różaniec św. Dominikowi. W skrzydłach rzeźby św. Jana Chrzciciela i św. Jadwigi Śląskiej. Ołtarze boczne: Serca PJ, Krzyża Św. i św. Józefa. W kaplicy grobowej obok wejścia nagrobek budowniczego kościoła, ks. Alojzego Reifa z 1927 r. Przed kościołem krzyż Boża Męka, ufundowany przez Józefa Warzechę w 1910 r., uszkodzony przez wichurę w 2000 r., kiedy zniszczony krucyfiks zastąpiono metalowym. Obok kapliczka z pocz. XX w.
Żeński dom klasztorny z 1920 r., obecnie przedszkole.
Domy celne przy ul. Mickiewicza 24. z ok. 1925 r.
Budynek szkoły z ok. 1920 r.
Budynek dawnej stacji wąskotorowej z 1902 r.
Drewniana chałupa stojąca przy ul. Mickiewicza 55 z ok. 1890 r.
Zabudowania dawnego folwarku Trawniki, należącego do majątku Babice.

Węzłowa stacja normalnotorowa, położona w widłach linii Racibórz – Kędzierzyn-Koźle i Nędza – Rybnik.

Dodaj komentarz