Mysłaków

Kategoria: Gmina Marcinowice, Równina Świdnicka


Wieś w gminie Marcinowice. Wzmiankowana w 1138 r. Podobno założył ją Piotr Włast. Wieś należała do klasztoru augustianów aż do kasaty w 1810 r.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Katarzyny. Pierwotny wzmiankowany w 1292 r., obecny neoromański z 1857 r. Ma prostokątną nawę, krótkie prezbiterium i półkolistą absydę. Na osi kwadratowa wieża, nakryta siodlastym dachem, z iglicową wieżyczką. Wewnątrz neobarokowy ołtarz z XIX w., ołtarze boczne, ambona i chrzcielnica z XIX w., barokowe figury z XVIII w. Kościół otacza mur kamienny, w którym umieszczone są trzy granitowe maltańskie krzyże pojednania.
Cztery neogotyckie kapliczki z kamiennymi krzyżami na trójkątnych szczytach z ok. 1890 r., kapliczka przy kościele z pocz. XX w.
Dawna plebania z pocz. XX w.
Budynek wagi gospodarczej z pocz. XX w.
(za stroną gminy)

Dodaj komentarz