Moszczanica

Kategoria: Kotlina Żywiecka, Miasto Żywiec


Dawna wieś, obecnie część Żywca, położona przy szosie Żywiec – Sucha Beskidzka i w dolinie Moszczanicy. Wieś Moszczanica wzmiankowana była w 1477 r. W 2. poł. XVIII w. stała się własnością Wielopolskich, w 1809 r. kupił ją hr. Józef Wodzicki, który sprzedał wieś w 1825 r. Ignacemu Zielińskiemu. W poł. XIX wieku tutejszy majątek kupił Jan Kępiński. We wrześniu 1934 r. w dworze wypoczywał marszałek Józef Piłsudski. W 1976 r. Moszczanica została przyłączona do Żywca.

Warto zobaczyć:

Dwór w Moszczanicy zbudował w 1828 r. Ignacy Zieliński, w latach 1910-12 został gruntownie przebudowany przez Władysława Kępińskiego. W 1945 r. w budynku umieszczono szkołę rolniczą, później działała tu izba tradycji ruchu młodzieżowego i muzeum instrumentów muzycznych, narzędzi i sprzętów gospodarstwa domowego. Obok znajduje się stajnia z 1907 r. (siedziba klubu jeździeckiego Kasztanka), drewniana kapliczka szafkowa z 1908 r. i park założony na przełomie XIX i XX w. Za dworem znajduje się współczesny budynek Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących.
Cmentarz żołnierzy radzieckich, powstały w 1948 r., pochowano na nim 1120 żołnierzy.

Przez Moszczanicę przebiegają następujące szlaki:
Szlak zielony Żywiec Sporysz – Moszczanica – Żywiec

Dodaj komentarz