Mokre Łąki

Kategoria: Gmina Baranów, Wysoczyzna Wieruszowska


Użytek ekologiczny, położony u południowych bram Kępna. Obejmuje nieużytki, czasowo podtapiane łąki, oczka wodne i trzcinowiska. Występuje tu 76 gatunków ptaków, gniazdują tu błotniak stawowy, myszołów, trzciniak i gąsiorek. Zaobserwowano także żaby trawne i moczarowe oraz motyle: czerwończyk fioletek i nieparek.

Dodaj komentarz