Milin

Kategoria: Gmina Mietków, Równina Wrocławska


Wieś w gminie Mietków, położona na Równinie Wrocławskiej, nad Bystrzycą. Wzmiankowana w 1254 r. jako Strose, w dokumentach ks. Henryka III Białego i Bolka Świdnickiego uważana była za miasto targowe, jednak nie rozwinęła się i po 1299 r. straciła prawa miejskie na rzecz lokowanych wtedy Kątów Wrocławskich. W 1824 r. miał miejsce pożar wsi.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Michała Archanioła, pierwotny gotycki powstał na pocz. XIV w., prezbiterium w XV w., w czasie wojny trzydziestoletniej zniszczony przez pożar. Odbudowano go jako barokowy w latach 1677-79, powstała wtedy kaplica Św. Krzyża. Jednonawowy, z wieżą od zachodu, prezbiterium nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W kaplicy południowej klasycystyczny ołtarz, w zakrystii srebrna monstrancja z poł. XVIII w. W murze figura Piety z 1730 r.
Barokowa figura św. Jana Nepomucena z 1733 r. Na trójbocznym cokole scena spowiedzi królowej Zofii, zrzucenie Jana Nepomucena z mostu do Wełtawy i tablica inskrypcyjna z nazwiskiem fundatora Piotra Bekera
Pałac, pierwotnie renesansowy dwór z pocz. XVII w., otoczony fosą, przebudowany w latach 1749-50 i w XIX w. na pałac. Zbudowany na planie podkowy, portal wejściowy otoczony pilastrami. Obecnie mieszkania prywatne.
Nie istniejący kościół ewangelicki, zbudowany dzięki wsparciu ks. Henryka pruskiego w 1765 r. w konstrukcji szkieletowej, rozbudowany w latach 1902-04, zniszczony po 1945 r.
Budynki dawnych zajazdów (nr 9 i 16).
Pomnik poległych w wojnach 1864, 1866 i 1870-71.

Dodaj komentarz