Mierczyce

Kategoria: Gmina Wądroże Wielkie, Wysoczyzna Średzka


Wieś w gminie Wądroże Wielkie, położona przy nieczynnej linii Malczyce – Jawor. Wzmiankowana w 1335 r., od XIV w. własność kapituły wrocławskiej, w XVI-XVIII w. von Schweinichenów.

Warto zobaczyć:

Kościół Wniebowzięcia NMP, wzmiankowany był w 1335 r. jako „ecclesia de Marticz”. Pod k. XV w. dobudowano wieżę i przebudowano zakończenie prezbiterium. W XVIII w. protestanci dobudowali zakrystię i przybudówkę, nadając mu barokowy charakter. Jest to jednonawowa budowla murowana z kamienia łamanego z prostokątną nawą (12,35 x 8,95m) przekrytą stropem i nakrytą dachem dwuspadowym krytym dachówką. Węższe (5,80 m), oskarpowane, pięciobocznie zamknięte, przesklepione prezbiterium również nakryte dachem jednokalenicowym. Na osi wieża założona w późnym średniowieczu na planie kwadratu, górą przechodząca w oktagonon, zwieńczona barokowym hełmem z dwoma prześwitami. W kruchcie ostrołukowy portal z II poł. XIII w. wykonany z ciosów piaskowca. Z gotyckiego kościoła zachowały się mury nawy i częściowo prezbiterium. W południowej ścianie nawy jest osadzony piaskowcowy portal ostrołukowy (pozwala on datować pierwotny kościół na koniec XIII w.) z parą kolumienek ze spłaszczonymi bazami na wysokim ośmiobocznym cokole, z profilowanymi uskokami.
Wewnątrz renesansowa ambona z pocz. XVII w., barokowy prospekt organowy i obrazy z pocz. XVIII w. Na murach renesansowe i barokowe epitafia oraz pomnik poległych w 1. wojnie światowej. W murze wokół cmentarza krzyż pojednania.
Pałac. Obecne barokowe założenie pałacowo-parkowe powstało w miejscu renesansowego dworu obronnego z XVII w. Ówczesny właściciel dóbr mierczyckich, Hans Friedrich von Schweinichen zbudował pałac otoczony fosą o park w stylu ogrodu francuskiego. Pałac był przebudowywany w 1880 r. oraz współcześnie w 1978 r. Jest to dwukondygnacyjna budowla otoczona fosą, której brzegi odmurowane są kamieniem. Przez fosę przerzucono od frontu dwa kamienne, narożne mosty. Obecnie jest w rękach prywatnych. Na pałacu znajdowała się wysoka wieża, która została zbombardowana podczas 2. wojny światowej. Nikt nie podjął się zadania rekonstrukcji wieży.
Folwark: dwie oficyny mieszkalno-gospodarcze (nr 118 i 119), trzy obory, stodoła (I-III), budynek gospodarczy (warsztat).
Stacja kolejowa z 1902 r.
Grodzisko znajdujące się w okolicy rzeki Wierzbiak. Ze względu na stan w jakim znajdują się umocnienia należy domniemywać że jest to obiekt wczesnośredniowieczny. Grodzisko powstało najprawdopodobniej w czasach umacniania się na nowych ziemiach plemienia Trzebowian, tj. w poł. VIII w. Podobnie do grodziska w Janowicach grodzisko Mierczyckie znajduje się w podobnej odległości od naczelnych grodów plemienia – Legnicy i Jawora, świadczy to o funkcji administracyjnej grodu jako rezydencji namiestnika grodowego lub głowy ważniejszego klanu plemiennego.
(za Wikipedią)

Dodaj komentarz