Międzylesie

Kategoria: Gmina Międzylesie, Góry Bystrzyckie, Masyw Śnieżnika
Tagi: , ,

Miasto w powiecie kłodzkim, położone nad Nysą Kłodzką, między Górami Bystrzyckimi a Masywem Śnieżnika. Odnaleziono tu ślady osadnictwa neolitycznego i z epoki brązu. Ok. poł. XIII w. istniejąca osada otrzymała prawa miejskie, o czym wzmiankowano w 1294 r., kiedy król czeski Wacław II nadał miasto klasztorowi cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim. Ok. 1315 r. cystersi sprzedali miasto von Glubosom, którzy założyli hutę żelaza, szkła i kuźnicę. W 1428 r. zniszczone doszczętnie przez husytów, częste zmiany właścicieli w XV/XVI w. nie sprzyjały odbudowie. Od 1551 r. własność von Tschirnhausów, którzy odbudowali miasto i okolice, mieszkańcy przyjęli wtedy protestantyzm. W 1622 r. odebrano im dobra, a miasto splądrowały wojska cesarskie, w 1624 r. doszło do przymusowej rekatolicyzacji, w 1643 r. Międzylesie spaliły wojska szwedzkie. W 1652 r. dobra przejęli von Althannowie, którzy odbudowali miasto, mając ku temu środki jako wysoko postawione figury na dworze cesarza. Kolejne zniszczenia przyniosły wojny śląskie, w 1778 r. podczas wojny o sukcesję bawarską Austriacy splądrowali miasto. W II poł. XVIII w. rozwinęło się tkactwo chałupnicze. W latach 1827-33 zbudowano szosę, łączącą Wrocław z Wiedniem, działał tu urząd celny. W II poł. XIX w. szybki rozwój miasta, w 1861 r. powstała tkalnia, w 1875 r. doprowadzono linię kolejową z Kłodzka do Lichkova. Przed wojną rozwinął się ruch turystyczny, działało kilka gospód. W 1945 r. doszło do prób przejęcia miasta przez Czechów, nadgranicznie położone miasto podupadło. Dopiero otwarcie przejścia drogowego w latach 60. przerwało stagnację.

Zobacz mapę

Strona miasta

Warto zobaczyć:

Kościół Bożego Ciała, pierwotny wzmiankowany ok. 1350 r., nowy gotycki wzniesiony w 1428 r., zniszczony w czasie wojny 30-letniej i odbudowany jako barokowy w 1676 r. W 1778 r. połączony krytym krużgankiem z zamkiem. Jednonawowy, z dobudowaną kruchtą i emporą, kwadratowa wieża zwieńczona hełmem. Sklepienie nawy pseudokolebkowe z desek, w prezbiterium kolebkowe z lunetami. Wewnątrz wyposażenie barokowe i rokokowe z XVIII/XIX w. z oryginalną amboną w kształcie łodzi z ok. 1750 r. Znajdował się tu obraz MB, który otrzymał w Rzymie Aleksander Sobieski, syn kr. Jana III w 1713 r. i ofiarował von Althannom, obecnie w katedrze wrocławskiej.

Kamienice w rynku z XVIII-XIX w.

Kolumna maryjna w rynku z 1698 r., ufundowana przez von Althannów, figura MB na kolumnie z toskańską głowicą flankowana jest przez postaci Michała Archanioła i śś. Egidiusza, Eustachego i Wacława.

Ratusz, w którym mieści się Urząd Miasta, w obecnej formie neogotycki z 1881 r.

Zamek, pierwotny gotycki wzniesiony ok. 1370 r. i zniszczony w wojnach husyckich, zachowała się z niego Czarna Wieża. W latach 1580-90 zbudowano renesansowy zamek, do którego w latach 1684-95 von Althannowie dobudowali barokowy pałac, prawdopodobnie wg projektu Jacopo Carove. Opuszczony w 1945 r. od lat 50. znajduje się w nieustannym remoncie.

Dawna gazownia z 1905 r.

Domy Tkaczy, pozostałość zespołu Siedmiu Braci, pochodzą z końca XVIII w., posiadają gontowe dachy i podcienia wsparte na drewnianych słupkach.

Kościół cmentarny św. Barbary, pierwotny gotycki z 1491 r., odbudowany jako barokowy w latach 1670-71 z zachowaniem oryginalnej bryły. Na murze epitafia z XVII-XVIII w. Wewnątrz barokowo-rokokowe wyposażenie z XVIII w. z ołtarzem dłuta J. Schramma z 1670 r.

Figura św. Jana Nepomucena z XVIII w.

Zajazd Sukiennice, dawny dom kupca Ludwiga z ok. 1740 r., z którego zachował się fragment.

Dodaj komentarz