Miedary

Kategoria: Gmina Zbrosławice, Równina Opolska


Wieś w gminie Zbrosławice, położona przy dawnej linii kolejowej Zabrze Mikulczyce – Tworóg Brynek. W 1295 r. w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis miejscowość wymieniona jest jako Modar. Była to osada służebna, mieszkańcy zajmowali się zbieraniem miodu. W 1928 r. doprowadzono linię kolejową. W okresie hitlerowskiego reżimu w latach 1936-45 nosiła nazwę Immenwald. W latach 1945-54 siedziba gminy Miedary.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Floriana z 1911 r., od 1932 r. siedziba samodzielnej parafii. Obok boża męka z 1876 r.
Dwór ze spichlerzem.
Budynek katolickiej szkoły ludowej z 1907 r.
Neobarokowy pałac w przysiółku Kopanina, wybudowany ok. 1880 r. przez rodzinę baronów von Fürstenberg. Obecnie dom opieki społecznej.
Pozostałości niemieckich umocnień z okresu międzywojennego (schron bojowy i przeciwlotniczy), bunkry polowe z 1944 r. na polach w kierunku Wilkowic.
Stacja kolejowa z 1928 r.

Dodaj komentarz