Miechów

Kategoria: Gmina Perzów, Równina Oleśnicka


Wieś w gminie Perzów, położona na Równinie Oleśnickiej. Jedna z najstarszych miejscowości w okolicy, wzmiankowana w 1376 r., w XIV w. własność Mechowiczów (Miechowiczów), od 1739 r. książąt Biron von Kurland.

Warto zobaczyć:

Kaplica św. Mikołaja. Niegdyś istniał tu kościół, który w XVI-XVII w. znajdował się w rękach protestantów. Odzyskany przez katolików w 1654 r., ze względu na zły stan techniczny rozebrany w 1772 r., do kościoła w Turkowach przekazano wtedy obraz Michała Willmanna 'Narodzenie Pana Jezusa’. Obecną kaplicę zbudowano w latach 1985-87.
Dwór z 2. poł. XIX w., od północy otacza go park z lipami i jesionami. W budynku mieści się przedszkole i szkoła podstawowa.
Dawny zajazd.
Polska strażnica graniczna z okresu międzywojennego.

Dodaj komentarz