Mariańska Górka

Kategoria: Gmina Kłodzko, Góry Bardzkie

Szczyt 365 m, położony w Górach Bardzkich, na granicy Kłodzka i Wojciechowic. Ma postać stromej kopki, górującej nad doliną Jodłownika, której odcinek znany jest jako Mariańska Dolina. Zbudowany z brekcji szarogłazowych i ryolitów. Na szczycie znajduje się kaplica MB Pocieszenia, podobno powstała ona dla pomieszczenia figurki MB, która powstała z oryginalnie ukształtowanego pnia, wyłowionego podczas powodzi z Jodłownika. Wg innej wersji w 1715 r. Heinrich Deckert postawił tu kaplicę na terenie kłodzkich jezuitów.

W 1773 r. kaplicę rozbudowano, ale uległa zniszczeniu w czasie wojen napoleońskich w 1807 r. Jej obecna postać jest wynikiem odbudowy w 1810 r., w 1844 r. zbudowano wiodącą na szczyt drogę krzyżową, przed kaplicą stoi figura maryjna z 1875 r., ufundowana przez F. Langera. W latach 1846-64 i 1890-92 koło kaplicy mieszkał pustelnik Johannes Treuter, miejscowy chłop, który wstąpił do zakonu franciszkanów i zajął się produkcją słynnego ziołowego medykamentu Balsamu Jerozolimskiego, o który dosłownie biły się kłodzkie apteki, włącznie ze sprawami sądowymi.  Także później mieszkało tu kilku pustelników.

Zobacz mapę

 

Dodaj komentarz