Marcinowice

Kategoria: Gmina Marcinowice, Równina Świdnicka


Wieś gminna w powiecie świdnickim, położona przy szosie i nieczynnej linii kolejowej Wrocław – Świdnica. Wzmiankowana w 1204 r. Powstała prawdopodobnie jako wieś lokowana, a nazwę przyjęła od zasadźcy. W 1568 i 1594 r. jako właściciel występował Daniel von Seidliz. Podczas wojny trzydziestoletniej wieś została zniszczona, potem administrowali nią jezuici ze Świdnicy. Po sekularyzacji w 1810 r. Marcinowice stanowiły majątek kuratorium Schwabego. W 1840 r. właścicielami wsi byli bracia Gustav, Evald i Robert Oskar von Barchwitz.

Warto zobaczyć:

Kościół św. Wacława wzniesiony w 1500 r., zniszczony podczas wojny trzydziestoletniej. Odbudowany lub zbudowany na nowo w 1. poł. XVIII w. Założony na rzucie zbliżonym do krzyża równoramiennego, przykryty sklepieniem kolebkowym z lunetami. Na kalenicy ośmioboczna sygnaturka zwieńczona hełmem. Od zachodu kruchta. Wewnątrz barokowy wystrój: ołtarze z XVIII w., ambona z XVIII/XIX w. i obrazy z XVIII w. Ponadto późnogotycka figura św. Anny Samotrzeć z pocz. XVI w., neogotycka chrzcielnica z XIX w. i organy z 1863 r.
Budynek szkoły z pocz. XX w.
Budynki dawnej stacji kolejowej z pocz. XX w.
Kapliczka z ok. 1830 r.
(za stroną gminy)

Dodaj komentarz